Thursday, November 04, 2010

Herrn Pastor sien Kauh - Dat is 'n Leed, dat de Kinner in'n Noorden vun Düütschland lehren mööt...

Seestadtpresse Bremerhaven - Wat mit Herrn Pastor sien Kauh passeert is, dat mööt de Kinner in'n Noorden vun Düütschland eenfach weten. Man ook an'n Süden ward dat nich vörbi gahn.

Ik bün seker, dat all de lütten un grooten Jakobs, Jannisse un Maleikas dat ook bald goot singen köönt...

Desterwegen köönt Ji hier noch maal den Text finnen.

Bloots as Henwies: Förwiss gifft dat noch 'n Sackvull mehr an Riemels doorto, man na mien Meenen sünd düsse hier de besten.


Vun Herrn Pastor sien Kauh

Refrain: Jau, sing man tau, sing man tau, vun Herrn Pastor sien Kauh, jau, jau,
sing man tau, sing man tau, vun Herrn Pastor sien Kauh!

 1. Kennt Ji all dat neeje Leed, neeje Leed, neeje Leed,
  dat de ganze Stadt all weet
  vun Herrn Pastor sien Kauh?
 2. Ostern weer se dick un drall, dick un drall, dick un drall,
  Pingsten leeg se doot in'n Stall,
  Uns Herrn Pastor sien Kauh.
 3. As se weer in Stücken sneen, Stücken sneen, Stücken sneen,
  hett dat ganze Dörp wat kreegn,
  vun Herrn Pastor sien Kauh.
 4. Jochen Schleif, de Trainsuldaat, Trainsuldaat, Trainsuldaat,
  kreeg 'n Pott vull Muulsalaat
  vun Herrn Pastor sien Kauh
 5. Un de Köster Dümmelank, Dümmelank, Dümmelank
  kreeg den Steert äs Glockenstrang
  vun Herrn Pastor sien Kauh.
 6. Un de oole Stadtkapell, Stadtkapell, Stadtkapell
  kreeg 'n neejet Trummelfell
  vun Herrn Pastor sien Kauh.
 7. Un de oole Ingelsch-Miss, Ingelsch-Miss, Ingelsch-Miss
  kreeg 'n neejet Tähngebiss
  vun Herrn Pastor sin Kauh.
 8. Schleswig-Holstein meerumschlungen, meerumschlungen, meerumschlungen
  hannelt nu mit Ossentungen
  vun Herrn Pastor sien Kauh.
 9. Und de oole Füürwehr, Füürwehr, Füürwehr
  kreeg 'n Pott vull Wagensmeer
  vun Herrn Pastor sien Kauh.
 10. Un de oole Oma Witt, Oma Witt, Oma Witt,
  kreeg 'n neejen Gummititt
  vun Herrn Pastor sien Kauh.
 11. Un toletz dat allerbest, allerbest, allerbest,
  de Kauh, dat is 'n Ossen west,
  uns Herrn Pastor sien Kauh.

Labels: ,